Konkurzy a reštrukturalizácie

Viac informácií

Kde nájdete naše zastúpenie

Bratislava Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava
Žilina Revolučná 10, 010 01 Žilina
Prešov Slánska 20A, 080 06 Prešov
Kompletné kontakty

Prebiehajúce projekty

Názov spoločnosti Kraj Druh Dátum
1. SENIOR CITY, a. s. Bratislavský Konkurz 01.07.2021
AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Prešovský Konkurz 28.09.2020
AHP PLUS, s.r.o. Žilinský Konkurz 05.01.2022
ALABO s.r.o. Bratislavský Konkurz 27.07.2021
ALFA Development, s. r. o. Bratislavský Konkurz 19.11.2015
Amera Slovakia Kremnica s. r. o. Bratislavský Konkurz 07.10.2014
ANSELMO, s.r.o., v dodatočnej likvidácii Žilinský Konkurz 19.08.2023
B. O. S. Slovakia, a. s. Prešovský Konkurz 13.08.2013
B.M.G. Invest, s.r.o. Prešovský Konkurz 22.07.2022
BHK, s.r.o. Žilinský Konkurz 15.11.2022

Oznamy

Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 01/2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 05.12.2023 05.12.2023
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – peňažná pohľadávka – dňom 10.11.2023 SB hotels s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 10.11.2023 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Vyhlásenie 7. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 10.11.2023 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 10.11.2023 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 10.11.2023 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 01/2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Dražba 06.11.2023 06.11.2023
Vyhlásenie 3. kola opakovaného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 27.10.2023 W TRANS, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 27.10.2023 10.11.2023
Vyhlásenie 1. kola opakovaného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor pohľadávok – dňom 04.10.2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 04.10.2023 19.10.2023
Vyhlásenie 2. kola opakovaného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 27.09.2023 W TRANS, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 27.09.2023 11.10.2023