Obchodný názov Brazdovič spol. s r. o.
Adresa sídla Štefánikova 9, 900 01 Modra
IČO 44681747
Spisová značka 3K/11/2013
Kancelária Bratislava
Ustanovenie správcu 15.08.2018