Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 22.09.2021 Gastro Sport s.r.o. Ponukové konanie 22.09.2021 11.10.2021
Vyhlásenie 8. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Ponukové konanie 06.09.2021 27.09.2021
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU ÚPADCU – VEĽKÉ KAPUŠANY - 2. KOLO AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Ponukové konanie 30.08.2021 20.09.2021
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 20.08.2021 20.08.2021
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 16.08.2021 KROMKA, n.o. v likvidácii Ponukové konanie 16.08.2021 30.08.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motorové vozidlo – dňom 16.08.2021 Saja Cargo s.r.o. Ponukové konanie 16.08.2021 30.08.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – nákladný náves – dňom 09.08.2021 SELIMTRANS, s.r.o. Ponukové konanie 09.08.2021 23.08.2021
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE Peter Briestenský Dražba 06.08.2021 06.08.2021
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 02.08.2021 DaK – stav., s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 02.08.2021 16.08.2021
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU ÚPADCU – JABLONOV NAD TURŇOU - 2. KOLO AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Ponukové konanie 26.07.2021 16.08.2021
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Dražba 19.07.2021 19.07.2021
Vyhlásenie 7. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Ponukové konanie 07.07.2021 27.07.2021
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 07.07.2021 DaK – stav., s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 07.07.2021 21.07.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 02.07.2021 KROMKA, n.o. v likvidácii Ponukové konanie 02.07.2021 16.07.2021
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Dražba 31.05.2021 31.05.2021
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 25.05.2021 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 25.05.2021 08.06.2021
Vyhlásenie 6. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Ponukové konanie 11.05.2021 31.05.2021
Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok – dňom 11.05.2021 Krupík Industrial, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 11.05.2021 25.05.2021
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 2/2021 Kúpele Brusno, a.s. ,,v konkurze" Dražba 10.05.2021 10.05.2021
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 30.04.2021 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 30.04.2021 14.05.2021
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 30.04.2021 DaK-stav., s.r.o. Ponukové konanie 30.04.2021 14.05.2021
Oznámenie o Dražbe č. 1/2021 RELCO s.r.o. v konkurze Dražba 26.04.2021 26.04.2021
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Dražba 26.04.2021 26.04.2021
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 05/2020 MVS Slovakia, s.r.o. „v konkurze“ Dražba 21.04.2021 21.04.2021
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu SK – METAL, s.r.o. v konkurze SK - METAL, s.r.o. Ponukové konanie 20.04.2021 04.05.2021
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU ÚPADCU – JABLONOV NAD TURŇOU - 1. KOLO AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Ponukové konanie 01.04.2021 20.04.2021
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 7. KOLO Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 30.03.2021 28.04.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávky RELCO s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 29.03.2021 19.04.2021
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 26.03.2021 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 26.03.2021 09.04.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – dňom 24.03.2021 M –MÓDA s.r.o Ponukové konanie 24.03.2021 07.04.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 24.03.2021 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 24.03.2021 07.04.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 22.03.2021 DaK – stav., s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 22.03.2021 06.04.2021
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok – dňom 22.03.2021 Krupík Industrial, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 22.03.2021 06.04.2021
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľné veci – stroje (Páliaci stroj NUMOREX, Hydraulický ohraňovací lis) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 19.03.2021 08.04.2021
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Dražba 14.12.2020 14.12.2020
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 05/2020 MVS Slovakia, s.r.o. „v konkurze“ Dražba 10.12.2020 10.12.2020
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 04.12.2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze, Ponukové konanie 04.12.2020 18.12.2020
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 16.11.2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 16.11.2020 30.11.2020
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Dražba 05.11.2020 05.11.2020
Oznámenie o Dražbe č. 03/2020 RELCO s. r. o. v konkurze Dražba 19.10.2020 19.10.2020
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľné veci – stroje (Páliaci stroj NUMOREX, Hydraulický ohraňovací lis) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 15.10.2020 03.11.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 13.10.2020 Kúpele Brusno, a.s. ,,v konkurze" Ponukové konanie 13.10.2020 02.11.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 09.10.2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 09.10.2020 23.10.2020
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok – dňom 24.07.2020 Krupík Industrial, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 24.07.2020 07.08.2020
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok – dňom 01.07.2020 Krupík Industrial, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 01.07.2020 15.07.2020
Oznámenie o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy Iné 03.04.2020 03.04.2020