Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Ponukové konanie na speňaženie podniku – KURSALON Trenčianske Teplice – 1. kolo, vyhlásené dňom 19.02.2024 SB hotels s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 19.02.2024 11.03.2024
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 29.01.2024 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 29.01.2024 12.02.2024
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 01/2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Dražba 12.01.2024 12.01.2024
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 01/2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 05.12.2023 05.12.2023
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 01.12.2023 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 01.12.2023 15.12.2023
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – peňažná pohľadávka – dňom 10.11.2023 SB hotels s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 10.11.2023 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Vyhlásenie 7. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 10.11.2023 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 10.11.2023 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 10.11.2023 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 01/2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Dražba 06.11.2023 06.11.2023
Vyhlásenie 3. kola opakovaného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 27.10.2023 W TRANS, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 27.10.2023 10.11.2023
Vyhlásenie 1. kola opakovaného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor pohľadávok – dňom 04.10.2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 04.10.2023 19.10.2023
Vyhlásenie 2. kola opakovaného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 27.09.2023 W TRANS, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 27.09.2023 11.10.2023
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – peňažná pohľadávka – dňom 19.09.2023 Profimont PLUS, s. r. o. „v konkurze“ Ponukové konanie 19.09.2023 03.10.2023
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 28.08.2023 W TRANS, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2023 11.09.2023
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 28.08.2023 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2023 11.09.2023
Vyhlásenie 6. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 28.08.2023 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2023 11.09.2023
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – peňažná pohľadávka – dňom 25.08.2023 Profimont PLUS, s.r.o. Ponukové konanie 25.08.2023 08.09.2023
Vyhlásenie 2. kola opakovaného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor pohľadávok – dňom 21.08.2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 21.08.2023 05.09.2023
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu WALKER s.r.o. - peňažná pohľadávka WALKER, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 16.08.2023 04.09.2023
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu LEAM s.r.o. - peňažná pohľadávka LEAM s.r.o. Ponukové konanie 16.08.2023 04.09.2023
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – peňažná pohľadávka – dňom 02.08.2023 Profimont PLUS, s.r.o. Ponukové konanie 02.08.2023 17.08.2023
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľná vec – stroj (Vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj, typ WHO13CNC) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 26.07.2023 14.08.2023
Vyhlásenie 1. kola opakovaného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor pohľadávok – dňom 24.07.2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 24.07.2023 08.08.2023
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – stroj (zvárací agregát) – dňom 12.07.2023 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 12.07.2023 26.07.2023
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor hnuteľných vecí (drobný majetok) – dňom 12.07.2023 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 12.07.2023 26.07.2023
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor hnuteľných vecí (skladové zásoby) – dňom 12.07.2023 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 12.07.2023 26.07.2023
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor pohľadávok – dňom 19.06.2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 19.06.2023 04.07.2023
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 15.06.2023 AHP PLUS, s.r.o. Ponukové konanie 15.06.2023 29.06.2023
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – stroj (zvárací agregát) – dňom 09.06.2023 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 09.06.2023 23.06.2023
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor hnuteľných vecí (drobný majetok) – dňom 09.06.2023 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 09.06.2023 23.06.2023
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor hnuteľných vecí (skladové zásoby) – dňom 09.06.2023 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 09.06.2023 23.06.2023
Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 08.06.2023 ZLATNER spol, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 08.06.2023 22.06.2023
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu DaS GROUP, a. s. – dňom 07.06.2023 DaS GROUP, a.s. Ponukové konanie 07.06.2023 21.06.2023
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 07.06.2023 ZLATNER spol, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 07.06.2023 21.06.2023
Oznámenie o opakovanej Dražbe č. 05/2022 B.O.S. Slovakia, a.s. Dražba 22.05.2023 22.05.2023
Oznámenie o opakovanej Dražbe č. 03/2022 B.O.S. Slovakia, a.s. Dražba 22.05.2023 22.05.2023
Oznámenie o opakovanej Dražbe č. 06/2022 B.O.S. Slovakia, a.s. Dražba 22.05.2023 22.05.2023
Oznámenie o opakovanej Dražbe č. 04/2022 B.O.S. Slovakia, a.s. Dražba 22.05.2023 22.05.2023
Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze - peňažná pohľadávka B.O.S. Slovakia, a.s. Ponukové konanie 22.05.2023 12.06.2023
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 22.05.2023 AHP PLUS, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 22.05.2023 05.06.2023
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľná vec – stroj (Vodorovný frézovací a vyvrtávací stroj, typ WHO13CNC) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 22.05.2023 12.06.2023
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 17.05.2023 ZLATNER spol. s r.o. v konkurze Ponukové konanie 17.05.2023 31.05.2023
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor hnuteľných vecí (skladové zásoby) – dňom 17.05.2023 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 17.05.2023 31.05.2023
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – stroj (zvárací agregát) – dňom 17.05.2023 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 17.05.2023 31.05.2023
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor hnuteľných vecí (drobný majetok) – dňom 17.05.2023 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 17.05.2023 31.05.2023
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 17.05.2023 ZLATNER spol. s r.o. v konkurze Ponukové konanie 17.05.2023 31.05.2023
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor pohľadávok – dňom 16.05.2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 16.05.2023 31.05.2023
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – peňažná pohľadávka – dňom 12.05.2023 SB hotels s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 12.05.2023 26.05.2023