Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Oznam o zrušení vyhláseného ponukového konania Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 20.01.2021 20.01.2021
Oznam o zrušení vyhláseného ponukového konania SK - METAL, s.r.o. Ponukové konanie 20.01.2021 20.01.2021
Oznam o zrušení vyhláseného ponukového konania B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Ponukové konanie 20.01.2021 20.01.2021
Oznam o zrušení vyhláseného ponukového konania Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 20.01.2021 20.01.2021
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 04/2019 BIOVEX, s.r.o. v konkurze Dražba 17.12.2020 17.12.2020
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 05/2019 BIOVEX, s.r.o. v konkurze Dražba 17.12.2020 17.12.2020
OZNÁMENIE O DRAŽBE LEAM s.r.o. Dražba 15.12.2020 15.12.2020
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Dražba 14.12.2020 14.12.2020
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 05/2020 MVS Slovakia, s.r.o. „v konkurze“ Dražba 10.12.2020 10.12.2020
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 02/2020 B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Dražba 08.12.2020 08.12.2020
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 04.12.2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze, Ponukové konanie 04.12.2020 18.12.2020
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ – dňom 03.12.2020 B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ Ponukové konanie 03.12.2020 22.12.2020
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ – dňom 03.12.2020 B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Ponukové konanie 03.12.2020 22.12.2020
Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 2/2020 Kúpele Brusno a.s. „v konkurze“ Dražba 30.11.2020 30.11.2020
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu SK – METAL, s.r.o. v konkurze SK – METAL, s.r.o. Ponukové konanie 27.11.2020 11.12.2020
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 16.11.2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 16.11.2020 30.11.2020
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 02/2020 B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Dražba 05.11.2020 05.11.2020
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Dražba 05.11.2020 05.11.2020
Oznámenie o Dražbe č. 03/2020 RELCO s. r. o. v konkurze Dražba 19.10.2020 19.10.2020
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľné veci – stroje (Páliaci stroj NUMOREX, Hydraulický ohraňovací lis) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 15.10.2020 03.11.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 13.10.2020 Kúpele Brusno, a.s. ,,v konkurze" Ponukové konanie 13.10.2020 02.11.2020
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 2/2020 Kúpele Brusno a.s. „v konkurze“ Dražba 09.10.2020 09.10.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – vozidlá – dňom 09.10.2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 09.10.2020 23.10.2020
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 6. KOLO SPODNÝ VÝROBNÝ ZÁVOD DAXNEROVA ULICA - TISOVEC Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s. v konkurze Ponukové konanie 10.09.2020 09.10.2020
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ – dňom 09.09.2020 B. O. S. Slovakia, a. s. v konkurze Ponukové konanie 09.09.2020 28.09.2020
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok – dňom 24.07.2020 Krupík Industrial, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 24.07.2020 07.08.2020
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok – dňom 01.07.2020 Krupík Industrial, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 01.07.2020 15.07.2020
Oznámenie o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy Iné 03.04.2020 03.04.2020