Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru majetku úpadcu – nehnuteľnosti menšej hodnoty - dňom 09.09.2019 Dušan Palubjak Ponukové konanie 09.09.2019 18.09.2019
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE zn. 271/2019 One Fashion Outlet 1, s. r. o. Dražba 09.10.2019 09.10.2019
OZNÁMENIE O DRUHEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 13/2018 EXTEL INVEST s. r. o. v konkurze Dražba 06.09.2019 06.09.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 2. KOLO - Spodný výrobný závod Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 02.09.2019 01.10.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO - Vedľajší výrobný závod Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2019 16.09.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO - Nákupné stredisko Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2019 16.09.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO - Hotel s reštauráciou Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2019 16.09.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO - BTG HOLDING BTG HOLDING s. r. o. Ponukové konanie 21.08.2019 19.09.2019
Oznámenie o opakovanej Dražbe č. 4/2019 Daniela Kosnáčová Dražba 11.09.2019 11.09.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 2. KOLO LEAM, s . r. o. LEAM s. r. o. Ponukové konanie 22.08.2019 11.09.2019
Oznámenie o opakovanej dražbe, ZN. 241/2019 One Fashion Outlet 1, s. r. o. Dražba 26.08.2019 26.08.2019
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – hnuteľných veci – dňom 16.08.2019 J-Plastik s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 16.08.2019 30.08.2019
Oznámenie o opakovanej dražbe Zn. 241/2019 One Fashion Outlet 1 s.r.o. Dražba 26.08.2019 26.08.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 3. KOLO / BTG HOLDING BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 09.07.2019 07.08.2019
OZNÁMENIE O DRUHEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 13/2018 EXTEL INVEST s. r. o. Dražba 02.08.2019 02.08.2019
Oznámenie o dražbe, Zn. 170/2019 One Fashion Outlet 1, s. r. o. Dražba 04.07.2019 04.07.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 1. KOLO BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 01.07.2019 30.07.2019
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 04/2019 BIOVEX,s .r . o. v konkurze Dražba 26.07.2019 26.07.2019
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 05/2019 BIOVEX, s. r. o. v konkurze Dražba 26.07.2019 26.07.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 3. KOLO Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 26.06.2019 15.07.2019
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu J-PLASTIK, s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 21.06.2019 05.07.2019
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania – osobné motorové vozidlo LEXUS LS 460 J - PLASTIK s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 18.06.2019 02.07.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 2. KOLO BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 28.05.2019 27.06.2019
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu dňom 27.05.2019 M - Real Invest Plus, s. r. o. Ponukové konanie 27.05.2019 10.06.2019
SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 1. KOLO BTG HOLDING s.r.o. Ponukové konanie 16.04.2019 16.05.2019
Speňaženie pohľadávky úpadcu - 1. kolo M-Real Invest Plus,s.r.o. Ponukové konanie 08.04.2019 23.04.2019