Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 2/2020 Kúpele Brusno a.s. „v konkurze“ Dražba 09.10.2020 09.10.2020
Oznámenie o Dražbe č. 03/2020 RELCO s. r. o. v konkurze Dražba 19.10.2020 19.10.2020
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ – dňom 09.09.2020 B. O. S. Slovakia, a. s. v konkurze Ponukové konanie 09.09.2020 28.09.2020
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – vozidlo PEUGEOT PARTNER (rok výroby 2016) SK - METAL, s. r. o. Ponukové konanie 08.09.2020 22.09.2020
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 6. KOLO SPODNÝ VÝROBNÝ ZÁVOD DAXNEROVA ULICA - TISOVEC Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s. v konkurze Ponukové konanie 10.09.2020 09.10.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľné veci Bitúnok Čadca, s.r.o. Ponukové konanie 04.09.2020 23.09.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávky Bitúnok Čadca, s.r.o. Ponukové konanie 07.09.2020 28.09.2020
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok – dňom 24.07.2020 Krupík Industrial, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 24.07.2020 07.08.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľné veci – stroje (Páliaci stroj NUMOREX, Hydraulický ohraňovací lis) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 22.07.2020 10.08.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľná vec – stroj (Zváracie zariadenie CLOSS) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 22.07.2020 10.08.2020
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok – dňom 01.07.2020 Krupík Industrial, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 01.07.2020 15.07.2020
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 1. KOLO - Outletové centrum „One fashion Outlet“ vo Voderadoch One Fashion Outlet 1, s. r. o. Ponukové konanie 24.06.2020 13.07.2020
Oznámenie o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy Iné 03.04.2020 03.04.2020