Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 5. KOLO-SPODNÝ VÝROBNÝ ZÁVOD Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 15.07.2020 13.08.2020
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ – dňom 15.07.2020 B.O.S. Slovakia, a.s. „v konkurze“ Ponukové konanie 15.07.2020 03.08.2020
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok – dňom 01.07.2020 Krupík Industrial, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 01.07.2020 15.07.2020
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 2/2020 Kúpele Brusno a. s. "v konkurze" Dražba 04.08.2020 04.08.2020
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 1. KOLO - Outletové centrum „One fashion Outlet“ vo Voderadoch One Fashion Outlet 1, s. r. o. Ponukové konanie 24.06.2020 13.07.2020
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 1/2020 SVC s.r.o. Dražba 23.07.2020 23.07.2020
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok – dňom 06.06.2020 Krupík Industrial, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 06.06.2020 22.06.2020
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO – LES BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 05.06.2020 06.07.2020
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 25.02.2020 25.03.2020
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE One Fashion Outlet 1, s. r. o. Dražba 16.03.2020 16.03.2020
Oznámenie o zrušení schôdze veriteľov úpadcu Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s. Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Iné 13.03.2020 13.03.2020
Oznámenie o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu BER.SKO v likvidácii, s.r.o. BER.SKO v likvidácii, s. r. o. Iné 20.03.2020 20.03.2020
Oznámenie o zrušení schôdze veriteľov dlžníka AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii AGS spol. s r. o. v reštrukturalizácii Iné 26.03.2020 26.03.2020
Oznámenie o zrušení 4. kola ponukového konania na speňaženie časti podniku úpadcu BTG HOLDING s.r.o. BTG HOLDING s. r. o. Iné 19.03.2020 19.03.2020
Oznámenie o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy Mestský športový klub Tatran Spišské Vlachy Iné 03.04.2020 03.04.2020
Oznámenie o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu SKL 3, s.r.o. SKL 3, s.r.o. Iné 20.04.2020 20.04.2020
Oznámenie o zrušení prvej schôdze veriteľov úpadcu EXPORT STAV s.r.o. EXPORT STAV, s. r. o. Iné 22.04.2020 22.04.2020
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU ÚPADCU J – PLASTIK, s.r.o. - 2. KOLO ŠTEFÁNIKOVA ULICA - BARDEJOV J -PLASTIK, s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 29.01.2020 17.02.2020
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 1. KOLO Kúpele Brusno, a. s. "v konkurze" Ponukové konanie 22.01.2020 10.02.2020
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 3. KOLO BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 14.01.2020 12.02.2020
Oznámenie o opakovanej dražbe č. 02/2019 (3. kolo dražby) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Dražba 09.12.2019 09.12.2019
OZNÁMENIE O TRETEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 13/2018 EXTEL INVEST s. r. o. v konkurze Dražba 10.12.2019 10.12.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU ÚPADCU J – PLASTIK, s.r.o. - 1. KOLO ŠTEFÁNIKOVA ULICA - BARDEJOV J - PLASTIK s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 28.11.2019 17.12.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 2. KOLO, Nevidzany - LES BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 21.11.2019 23.12.2019
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie súboru majetku úpadcu – nehnuteľnosti menšej hodnoty - dňom 18.11.2019 Dušan Palubjak Ponukové konanie 18.11.2019 27.11.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU – 6. KOLO BTG HOLDING s. r. o. Ponukové konanie 06.11.2019 05.12.2019
Oznámenie o opakovanej dražbe č. 02/2019 Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Dražba 04.11.2019 04.11.2019
OZNÁMENIE O DRUHEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 13/2018 EXTEL INVEST s. r. o. v konkurze Dražba 06.09.2019 06.09.2019
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru majetku úpadcu – nehnuteľnosti menšej hodnoty - dňom 09.09.2019 Dušan Palubjak Ponukové konanie 09.09.2019 18.09.2019
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE zn. 271/2019 One Fashion Outlet 1, s. r. o. Dražba 09.10.2019 09.10.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 5. KOLO BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 27.09.2019 28.10.2019
RELCO s.r. o. - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD 06/2019 RELCO s. r. o. v konkurze Dražba 06.11.2019 06.11.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO - Vedľajší výrobný závod Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2019 16.09.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO - Nákupné stredisko Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2019 16.09.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO - Hotel s reštauráciou Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2019 16.09.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO - BTG HOLDING BTG HOLDING s. r. o. Ponukové konanie 21.08.2019 19.09.2019
Oznámenie o opakovanej Dražbe č. 4/2019 Daniela Kosnáčová Dražba 11.09.2019 11.09.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 2. KOLO LEAM, s . r. o. LEAM s. r. o. Ponukové konanie 22.08.2019 11.09.2019
Oznámenie o opakovanej dražbe, ZN. 241/2019 One Fashion Outlet 1, s. r. o. Dražba 26.08.2019 26.08.2019
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – hnuteľných veci – dňom 16.08.2019 J-Plastik s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 16.08.2019 30.08.2019
Oznámenie o opakovanej dražbe Zn. 241/2019 One Fashion Outlet 1 s.r.o. Dražba 26.08.2019 26.08.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 3. KOLO / BTG HOLDING BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 09.07.2019 07.08.2019
OZNÁMENIE O DRUHEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 13/2018 EXTEL INVEST s. r. o. Dražba 02.08.2019 02.08.2019
Oznámenie o dražbe, Zn. 170/2019 One Fashion Outlet 1, s. r. o. Dražba 04.07.2019 04.07.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 1. KOLO BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 01.07.2019 30.07.2019
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 04/2019 BIOVEX,s .r . o. v konkurze Dražba 26.07.2019 26.07.2019
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 05/2019 BIOVEX, s. r. o. v konkurze Dražba 26.07.2019 26.07.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 3. KOLO Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 26.06.2019 15.07.2019
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu J-PLASTIK, s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 21.06.2019 05.07.2019
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania – osobné motorové vozidlo LEXUS LS 460 J - PLASTIK s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 18.06.2019 02.07.2019