Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 3. KOLO - Nákupné stredisko Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 19.07.2019 07.08.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 3. KOLO - Ubytovacie zariadenie - Hotel s reštauráciou Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 19.07.2019 07.08.2019
Oznámenie o Dražbe č. 01/2019 Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Dražba 19.08.2019 19.08.2019
Oznámenie o Dražbe č. 02/2019 Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Dražba 19.08.2019 19.07.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 1. KOLO - spodný výrobný závod Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 16.07.2019 14.08.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 3. KOLO / BTG HOLDING BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 09.07.2019 07.08.2019
OZNÁMENIE O DRUHEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 13/2018 EXTEL INVEST s. r. o. Dražba 02.08.2019 02.08.2019
Oznámenie o dražbe, Zn. 170/2019 One Fashion Outlet 1, s. r. o. Dražba 04.07.2019 04.07.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 1. KOLO LEAM s. r. o. Ponukové konanie 04.07.2019 23.07.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 1. KOLO BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 01.07.2019 30.07.2019
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 04/2019 BIOVEX,s .r . o. v konkurze Dražba 26.07.2019 26.07.2019
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 05/2019 BIOVEX, s. r. o. v konkurze Dražba 26.07.2019 26.07.2019
Oznámenie o Dražbe č. 4/2019 Daniela Kosnáčová Dražba 25.07.2019 25.07.2019
Oznámenie o Dražbe č. 3/2019 Daniela Kosnáčová Dražba 25.07.2019 25.07.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 3. KOLO Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 26.06.2019 15.07.2019
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu J-PLASTIK, s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 21.06.2019 05.07.2019
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania – osobné motorové vozidlo LEXUS LS 460 J - PLASTIK s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 18.06.2019 02.07.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 2. KOLO BTG HOLDING, s. r. o. Ponukové konanie 28.05.2019 27.06.2019
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu dňom 27.05.2019 M - Real Invest Plus, s. r. o. Ponukové konanie 27.05.2019 10.06.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 2. KOLO - Chata Zbojská Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 02.05.2019 21.05.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 2. KOLO - Vedľajší horný výrobný závod Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 02.05.2019 21.05.2019
SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 1. KOLO BTG HOLDING s.r.o. Ponukové konanie 16.04.2019 16.05.2019
Speňaženie pohľadávky úpadcu - 1. kolo M-Real Invest Plus,s.r.o. Ponukové konanie 08.04.2019 23.04.2019
Speňaženie časti podniku - 1. kolo Rekreačný chatový komplex - Chata Zbojská Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. v konkurze Ponukové konanie 13.03.2019 01.04.2019
Speňaženie časti podniku - 2. kolo Nákupné stredisko Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 06.03.2019 25.03.2019
Speňaženie časti podniku - 2. kolo ubytovacie zariadenie – Hotel s reštauráciou Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 06.03.2019 25.03.2019
Speňaženie časti podniku - 1. kolo vedľajší (horný) výrobný závod Sládkovičova ulica - Tisovec Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 06.03.2019 25.03.2019
Speňaženie časti podniku - 1. kolo ubytovacie zariadenie Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. Ponukové konanie 29.11.2018 18.12.2018
Speňaženie časti podniku - 1. kolo nákupné stredisko Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s Ponukové konanie 29.11.2018 18.12.2018