Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – brúsky – dňom 05.08.2022 ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 05.08.2022 19.08.2022
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 01/2022 v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DD“) SC-HG spol. s r.o. „v konkurze“ Ponukové konanie 28.07.2022 28.07.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu SPENGLE Carbon, s. r. o. SPENGLE Carbon, s.r.o. Ponukové konanie 25.07.2022 03.08.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku – stroje, úpadcu SPENGLE Carbon, s. r. o. SPENGLE Carbon, s.r.o. Ponukové konanie 25.07.2022 03.08.2022
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU ÚPADCU – 4. KOLO GSL – Co, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 20.07.2022 08.08.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r.o. – dňom 19.07.2022 ZLATNER spol, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 19.07.2022 02.08.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru hnuteľného majetku úpadcu SB hotels s.r.o. v konkurze SB hotels s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 18.07.2022 27.07.2022
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľná vec – stroj (Vodorovná vyvrtávačka, typ WPD 130) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 14.07.2022 02.08.2022
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – brúsky – dňom 08.07.2022 ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 08.07.2022 22.07.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motorové vozidlá – dňom 16.06.2022 AHP PLUS, s.r.o. Ponukové konanie 16.06.2022 30.06.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – zásoby, výrobky a materiál – dňom 16.06.2022 AHP PLUS, s.r.o. Ponukové konanie 16.06.2022 30.06.2022
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – brúsky – dňom 16.06.2022 ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 16.06.2022 30.06.2022
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – nákladné motorové vozidlo - dňom 09.06.2022 GSL – Co, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 09.06.2022 28.06.2022
Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu SK – METAL, s.r.o. - peňažná pohľadávka SK - METAL, s.r.o. Ponukové konanie 08.06.2022 22.06.2022
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – osobné motorové vozidlo - dňom 26.05.2022 GSL - Co, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 26.05.2022 14.06.2022
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU ÚPADCU – 3. KOLO GSL - Co, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 25.05.2022 13.06.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľná vec – stroj (Vodorovná vyvrtávačka, typ WPD 130) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s. v konkurze Ponukové konanie 20.05.2022 08.06.2022
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu SK – METAL, s.r.o. - peňažná pohľadávka SK - METAL, s.r.o. Ponukové konanie 16.05.2022 30.05.2022
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – brúsky – dňom 16.05.2022 ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 16.05.2022 30.05.2022
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 01/2022 SC-HG spol. s r.o. „v konkurze“ Dražba 11.05.2022 11.05.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súbor pohľadávok – dňom 11.05.2022 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 11.05.2022 25.05.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu LEAM s.r.o. Ponukové konanie 10.05.2022 19.05.2022
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU ÚPADCU - 3. KOLO AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Ponukové konanie 04.05.2022 23.05.2022
PONUKOVÉ KONANIE NA PREDAJ PODNIKU ÚPADCU - 1. KOLO ZLIEVÁREŇ T R N A V A s. r. o. Ponukové konanie 07.04.2022 26.04.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – brúsky – dňom 04.04.2022 ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o. Ponukové konanie 04.04.2022 19.04.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motorové vozidlá – dňom 04.04.2022 ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o. Ponukové konanie 04.04.2022 19.04.2022
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU ÚPADCU – 2. KOLO GSL – Co, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 01.04.2022 20.04.2022
Vyhlásenie 6. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 25.03.2022 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 25.03.2022 08.04.2022
Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 14.02.2022 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 14.02.2022 28.02.2022
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu Nadácia Republika Východ Ponukové konanie 03.02.2022 17.02.2022
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 18/2021 DaK – stav., s.r.o. v konkurze Dražba 01.02.2022 01.02.2022
Vyhlásenie 6. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 26.01.2022 DaK – stav., s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 26.01.2022 09.02.2022
Oznámenie o opakovanej Dražbe č. 04/2021 FADEN-SK , s.r.o. Dražba 20.01.2022 20.01.2022
Oznámenie o výsledku 2. kola dražby č. 04/2021 FADEN-SK , s.r.o. Dražba 20.01.2022 20.01.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu SK - METAL, s.r.o. Ponukové konanie 17.01.2022 01.02.2022
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu "Nadácia Republika Východ" – súbor pohľadávok Nadácia Republika Východ Ponukové konanie 12.01.2022 26.01.2022
Oznámenie o zrušení 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu Peter Takáč Ponukové konanie 08.12.2021 08.12.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu "Nadácia Republika Východ" – súbor pohľadávok Nadácia Republika Východ Ponukové konanie 08.12.2021 22.12.2021
Oznámenie o Dražbe č. 04/2021 FADEN-SK , s.r.o. Dražba 03.12.2021 03.12.2021
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe BTG HOLDING s. r. o. Dražba 02.12.2021 02.12.2021
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE č. 2/2021 B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Dražba 29.11.2021 29.11.2021
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motocykel – dňom 26.11.2021 Peter Takáč Ponukové konanie 26.11.2021 10.12.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávky RELCO s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 19.11.2021 08.12.2021
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU ÚPADCU – 1. KOLO GSL – Co, s.r.o. Ponukové konanie 15.11.2021 06.12.2021
Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 11.11.2021 DaK – stav., s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 11.11.2021 25.11.2021
OZNÁMENIE O DRAŽBE č. 2/2021 B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Dražba 08.11.2021 08.11.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu Peter Briestenský Ponukové konanie 08.11.2021 18.11.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motocykel – dňom 03.11.2021 Peter Takáč Ponukové konanie 03.11.2021 17.11.2021
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – pohľadávka – dňom 25.10.2021 KROMKA, n.o. v likvidácii Ponukové konanie 25.10.2021 08.11.2021
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motorové vozidlo – dňom 01.10.2021 EDEM, s.r.o. Ponukové konanie 01.10.2021 15.10.2021