Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie pohľadávky úpadcu dňom 27.05.2019 M - Real Invest Plus, s. r. o. Ponukové konanie 27.05.2019 10.06.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 2. KOLO - Chata Zbojská Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 02.05.2019 21.05.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 2. KOLO - Vedľajší horný výrobný závod Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 02.05.2019 21.05.2019
SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 1. KOLO BTG HOLDING s.r.o. Ponukové konanie 16.04.2019 16.05.2019
Speňaženie pohľadávky úpadcu - 1. kolo M-Real Invest Plus,s.r.o. Ponukové konanie 08.04.2019 23.04.2019
Speňaženie časti podniku - 1. kolo Rekreačný chatový komplex - Chata Zbojská Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. v konkurze Ponukové konanie 13.03.2019 01.04.2019
Speňaženie časti podniku - 2. kolo Nákupné stredisko Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 06.03.2019 25.03.2019
Speňaženie časti podniku - 2. kolo ubytovacie zariadenie – Hotel s reštauráciou Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 06.03.2019 25.03.2019
Speňaženie časti podniku - 1. kolo vedľajší (horný) výrobný závod Sládkovičova ulica - Tisovec Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 06.03.2019 25.03.2019
Speňaženie časti podniku - 1. kolo ubytovacie zariadenie Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. Ponukové konanie 29.11.2018 18.12.2018
Speňaženie časti podniku - 1. kolo nákupné stredisko Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s Ponukové konanie 29.11.2018 18.12.2018