Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 01/2024 B. O. S. Slovakia, a. s. v konkurze Dražba 10.07.2024 10.07.2024
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 03/2024 DaS GROUP, a.s. „v konkurze“ Dražba 02.07.2024 02.07.2024
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 04/2024 DaS GROUP, a.s. „v konkurze“ Dražba 02.07.2024 02.07.2024
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 02/2024 RELCO s.r.o. Dražba 27.06.2024 27.06.2024
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 13.06.2024 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 13.06.2024 28.06.2024
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 11.06.2024 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 11.06.2024 25.06.2024
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 11.06.2024 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 11.06.2024 25.06.2024
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 11.06.2024 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 11.06.2024 25.06.2024
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 03/2024 DaS GROUP, a.s. „v konkurze“ Dražba 04.06.2024 04.06.2024
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 04/2024 DaS GROUP, a.s. „v konkurze“ Dražba 04.06.2024 04.06.2024
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 01/2023 (4. kolo) EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Dražba 28.05.2024 28.05.2024
Vyhlásenie 6. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze - peňažná pohľadávka B. O. S. Slovakia, a. s. v konkurze Ponukové konanie 22.05.2024 10.06.2024
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu GSL – Co, s.r.o v konkurze - peňažná pohľadávka GSL – Co, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 22.05.2024 05.06.2024
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motorové vozidlo – dňom 22.05.2024 1.SENIOR CITY, a.s. v konkurze Ponukové konanie 22.05.2024 06.06.2024
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 21.05.2024 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 21.05.2024 05.06.2024
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súbor hnuteľných vecí - dňom 17.05.2024 BTG HOLDING s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 17.05.2024 05.06.2024
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie administratívno-prevádzkového areálu v Rači - 1.kolo - ZRUŠENÉ Projekt Sporrkanska a.s. v konkurze Ponukové konanie 16.05.2024 05.06.2024
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 13.05.2024 IRON SLOVAKIA, a.s. v konkurze Ponukové konanie 13.05.2024 27.05.2024
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 02.05.2024 ZLATNER spol, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 02.05.2024 16.05.2024
Ponukové konanie na speňaženie časti podniku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. vyhlásené dňom 02.05.2024 ZLATNER spol, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 02.05.2024 21.05.2024
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 02.05.2024 ZLATNER spol, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 02.05.2024 16.05.2024
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 01/2024 B. O. S. Slovakia, a. s. v konkurze Dražba 23.04.2024 23.04.2024
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súbor hnuteľných vecí - dňom 17.04.2024 BTG HOLDING s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 17.04.2024 06.05.2024
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 12.04.2024 IRON SLOVAKIA, a.s. v konkurze Ponukové konanie 12.04.2024 26.04.2024
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motorové vozidlá – dňom 11.04.2024 1.SENIOR CITY, a.s. v konkurze Ponukové konanie 11.04.2024 26.04.2024
Ponukové konanie na speňaženie podniku – KURSALON Trenčianske Teplice – 2. kolo, vyhlásené dňom 02.04.2024 SB hotels s.r.o. Ponukové konanie 02.04.2024 22.04.2024
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 02.04.2024 ZLATNER spol, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 02.04.2024 16.04.2024
Ponukové konanie na speňaženie časti podniku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. vyhlásené dňom 02.04.2024 ZLATNER spol. s r. o. Ponukové konanie 02.04.2024 22.04.2024
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – súbor hnuteľných vecí - dňom 15.03.2024 BTG HOLDING s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 15.03.2024 03.04.2024
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu ANSELMO, s.r.o. v likvidácii ANSELMO, s.r.o. v likvidácii Ponukové konanie 04.03.2024 18.03.2024
Ponukové konanie na speňaženie podniku – KURSALON Trenčianske Teplice – 1. kolo, vyhlásené dňom 19.02.2024 SB hotels s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 19.02.2024 11.03.2024
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 29.01.2024 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 29.01.2024 12.02.2024
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 01/2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Dražba 12.01.2024 12.01.2024
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 01/2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 05.12.2023 05.12.2023
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 01.12.2023 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 01.12.2023 15.12.2023
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – peňažná pohľadávka – dňom 10.11.2023 SB hotels s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 10.11.2023 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Vyhlásenie 7. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 10.11.2023 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 10.11.2023 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 10.11.2023 ROTOX LT MARTIN, s.r.o. Ponukové konanie 10.11.2023 24.11.2023
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 01/2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Dražba 06.11.2023 06.11.2023
Vyhlásenie 3. kola opakovaného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 27.10.2023 W TRANS, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 27.10.2023 10.11.2023
Vyhlásenie 1. kola opakovaného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor pohľadávok – dňom 04.10.2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 04.10.2023 19.10.2023
Vyhlásenie 2. kola opakovaného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 27.09.2023 W TRANS, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 27.09.2023 11.10.2023
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – peňažná pohľadávka – dňom 19.09.2023 Profimont PLUS, s. r. o. „v konkurze“ Ponukové konanie 19.09.2023 03.10.2023
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor peňažných pohľadávok – dňom 28.08.2023 W TRANS, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2023 11.09.2023
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 28.08.2023 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2023 11.09.2023
Vyhlásenie 6. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 28.08.2023 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2023 11.09.2023
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – peňažná pohľadávka – dňom 25.08.2023 Profimont PLUS, s.r.o. Ponukové konanie 25.08.2023 08.09.2023
Vyhlásenie 2. kola opakovaného ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – súbor pohľadávok – dňom 21.08.2023 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 21.08.2023 05.09.2023