Konkurzy a reštrukturalizácie

Viac informácií

Kde nájdete naše zastúpenie

Bratislava Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava
Žilina Revolučná 10, 010 01 Žilina
Prešov Slánska 20A, 080 06 Prešov
Kompletné kontakty

Prebiehajúce projekty

Názov spoločnosti Kraj Druh Dátum
A-P Stav, s. r. o. Bratislavský Konkurz 25.11.2019
AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Prešovský Konkurz 28.09.2020
ALFA Development, s. r. o. Bratislavský Konkurz 19.11.2015
ALTAJA s. r. o. "v konkurze" Banskobystrický Dozorná správa 25.11.2019
Amera Slovakia Kremnica s. r. o. Bratislavský Konkurz 07.10.2014
B. O. S. Slovakia, a. s. Prešovský Konkurz 13.08.2013
BIOVEX, s. r. o. Prešovský Konkurz 11.04.2018
Bitúnok Čadca, s.r.o. Žilinský Konkurz 12.11.2019
Brazdovič spol. s r. o. Bratislavský Konkurz 09.08.2013
BTG HOLDING s. r. o. Bratislavský Konkurz 24.08.2017

Oznamy

Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Oznam o zrušení vyhláseného ponukového konania Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 20.01.2021 20.01.2021
Oznam o zrušení vyhláseného ponukového konania SK - METAL, s.r.o. Ponukové konanie 20.01.2021 20.01.2021
Oznam o zrušení vyhláseného ponukového konania B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Ponukové konanie 20.01.2021 20.01.2021
Oznam o zrušení vyhláseného ponukového konania Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a.s. v konkurze Ponukové konanie 20.01.2021 20.01.2021
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 04/2019 BIOVEX, s.r.o. v konkurze Dražba 17.12.2020 17.12.2020
OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 05/2019 BIOVEX, s.r.o. v konkurze Dražba 17.12.2020 17.12.2020
OZNÁMENIE O DRAŽBE LEAM s.r.o. Dražba 15.12.2020 15.12.2020
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 4/2020 MEDVE LM, s.r.o. v konkurze Dražba 14.12.2020 14.12.2020
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 05/2020 MVS Slovakia, s.r.o. „v konkurze“ Dražba 10.12.2020 10.12.2020
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 02/2020 B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze Dražba 08.12.2020 08.12.2020