Konkurzy a reštrukturalizácie

Viac informácií

Kde nájdete naše zastúpenie

Bratislava Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava
Žilina Revolučná 10, 010 01 Žilina
Prešov Slánska 20A, 080 06 Prešov
Kompletné kontakty

Prebiehajúce projekty

Názov spoločnosti Kraj Druh Dátum
1. SENIOR CITY, a. s. Bratislavský Konkurz 01.07.2021
AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Prešovský Konkurz 28.09.2020
AHP PLUS, s.r.o. Žilinský Konkurz 28.09.2021
ALABO s.r.o. Bratislavský Konkurz 27.07.2021
ANSELMO, s.r.o., v dodatočnej likvidácii Žilinský Konkurz 19.08.2023
B. O. S. Slovakia, a. s. Prešovský Konkurz 13.08.2013
B.M.G. Invest, s.r.o. Prešovský Konkurz 22.07.2022
BIOVEX, s. r. o. Prešovský Konkurz 11.04.2018
BOPAL, s.r.o. Prešovský Konkurz 26.04.2021
Brazdovič spol. s r. o. Bratislavský Konkurz 09.08.2013

Oznamy

Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 01/2024 B. O. S. Slovakia, a. s. v konkurze Dražba 10.07.2024 10.07.2024
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 03/2024 DaS GROUP, a.s. „v konkurze“ Dražba 02.07.2024 02.07.2024
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 04/2024 DaS GROUP, a.s. „v konkurze“ Dražba 02.07.2024 02.07.2024
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 02/2024 RELCO s.r.o. Dražba 27.06.2024 27.06.2024
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie súboru pohľadávok - dňom 13.06.2024 EPP Slovensko, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 13.06.2024 28.06.2024
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 11.06.2024 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 11.06.2024 25.06.2024
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 11.06.2024 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 11.06.2024 25.06.2024
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu ZLATNER spol. s r. o. v konkurze – dňom 11.06.2024 ZLATNER spol. s r. o. v konkurze Ponukové konanie 11.06.2024 25.06.2024
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 03/2024 DaS GROUP, a.s. „v konkurze“ Dražba 04.06.2024 04.06.2024
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 04/2024 DaS GROUP, a.s. „v konkurze“ Dražba 04.06.2024 04.06.2024