Konkurzy a reštrukturalizácie

Viac informácií

Kde nájdete naše zastúpenie

Bratislava Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava
Prešov Slánska 20A, 080 06 Prešov
Trenčín Bratislavská 63/21, 911 05 Trenčín
Košice Hlavná 25, 040 01 Košice
Žilina Revolučná 10, 010 01 Žilina
Kompletné kontakty

Prebiehajúce projekty

Názov spoločnosti Kraj Druh Dátum
ALFA Development, s. r. o. Bratislavský Konkurz 19.11.2015
AMBARELLA, s. r. o. Bratislavský Konkurz 26.01.2017
Amera Slovakia Kremnica s. r. o. Bratislavský Konkurz 07.10.2014
BIOVEX, s. r. o. Prešovský Konkurz 11.04.2018
BAMEG, s. r. o. Košický Predbežná správa 21.08.2019
B. O. S. Slovakia, a. s. Prešovský Konkurz 13.08.2013
Brazdovič spol. s r. o. Bratislavský Konkurz 09.08.2013
BTG HOLDING s. r. o. Bratislavský Konkurz 24.08.2017
Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. Žilinský Konkurz 15.08.2017
DaK - stav, s. r. o. Prešovský Konkurz 31.07.2019

Oznamy

Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie súboru majetku úpadcu – nehnuteľnosti menšej hodnoty - dňom 09.09.2019 Dušan Palubjak Ponukové konanie 09.09.2019 18.09.2019
OZNÁMENIE O OPAKOVANEJ DRAŽBE zn. 271/2019 One Fashion Outlet 1, s. r. o. Dražba 09.10.2019 09.10.2019
OZNÁMENIE O DRUHEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBE DD 13/2018 EXTEL INVEST s. r. o. v konkurze Dražba 06.09.2019 06.09.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 2. KOLO - Spodný výrobný závod Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec s. r. o. v konkurze Ponukové konanie 02.09.2019 01.10.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO - Vedľajší výrobný závod Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2019 16.09.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO - Nákupné stredisko Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2019 16.09.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO - Hotel s reštauráciou Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s. v konkurze Ponukové konanie 28.08.2019 16.09.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE ČASTI PODNIKU - 4. KOLO - BTG HOLDING BTG HOLDING s. r. o. Ponukové konanie 21.08.2019 19.09.2019
Oznámenie o opakovanej Dražbe č. 4/2019 Daniela Kosnáčová Dražba 11.09.2019 11.09.2019
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU - 2. KOLO LEAM, s . r. o. LEAM s. r. o. Ponukové konanie 22.08.2019 11.09.2019