Konkurzy a reštrukturalizácie

Viac informácií

Kde nájdete naše zastúpenie

Bratislava Šoltesovej 2, 811 08 Bratislava
Žilina Revolučná 10, 010 01 Žilina
Prešov Slánska 20A, 080 06 Prešov
Kompletné kontakty

Prebiehajúce projekty

Názov spoločnosti Kraj Druh Dátum
1. SENIOR CITY, a. s. Bratislavský Konkurz 01.07.2021
A-P Stav, s. r. o. Bratislavský Konkurz 25.11.2019
AGROPRODUKTA akciová spoločnosť Prešovský Konkurz 28.09.2020
AHP PLUS, s.r.o. Žilinský Konkurz 05.01.2022
ALABO s.r.o. Bratislavský Konkurz 27.07.2021
ALFA Development, s. r. o. Bratislavský Konkurz 19.11.2015
Amera Slovakia Kremnica s. r. o. Bratislavský Konkurz 07.10.2014
B. O. S. Slovakia, a. s. Prešovský Konkurz 13.08.2013
BEMACO SK, a. s. Prešovský Reštrukturalizácia 02.03.2022
BIOVEX, s. r. o. Prešovský Konkurz 11.04.2018

Oznamy

Oznamy Upadca Forma Dátum začatia Dátum ukončenia
Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. 01/2022 v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DD“) SC-HG spol. s r.o. „v konkurze“ Ponukové konanie 28.07.2022 28.07.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – motorové vozidlá – dňom 16.06.2022 AHP PLUS, s.r.o. Ponukové konanie 16.06.2022 30.06.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – zásoby, výrobky a materiál – dňom 16.06.2022 AHP PLUS, s.r.o. Ponukové konanie 16.06.2022 30.06.2022
Vyhlásenie 3. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – brúsky – dňom 16.06.2022 ZLIEVÁREŇ T R N A V A s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 16.06.2022 30.06.2022
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – nákladné motorové vozidlo - dňom 09.06.2022 GSL – Co, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 09.06.2022 28.06.2022
Vyhlásenie 5. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu SK – METAL, s.r.o. - peňažná pohľadávka SK - METAL, s.r.o. Ponukové konanie 08.06.2022 22.06.2022
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie hnuteľného majetku úpadcu – osobné motorové vozidlo - dňom 26.05.2022 GSL - Co, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 26.05.2022 14.06.2022
PONUKOVÉ KONANIE NA SPEŇAŽENIE PODNIKU ÚPADCU – 3. KOLO GSL - Co, s.r.o. v konkurze Ponukové konanie 25.05.2022 13.06.2022
Vyhlásenie 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu – hnuteľná vec – stroj (Vodorovná vyvrtávačka, typ WPD 130) Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec, a.s. v konkurze Ponukové konanie 20.05.2022 08.06.2022
Vyhlásenie 4. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu SK – METAL, s.r.o. - peňažná pohľadávka SK - METAL, s.r.o. Ponukové konanie 16.05.2022 30.05.2022