Obchodný názov BIOVEX, s. r. o.
Adresa sídla Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov
IČO 36498904
Spisová značka 2K/6/2018
Kancelária Prešov
Ustanovenie správcu 11.04.2018