Obchodný názov AGROPRODUKTA akciová spoločnosť
Adresa sídla Veľké Kapušany , 07901 Veľké Kapušany
IČO 31664504
Spisová značka 26K/34/2017
Kancelária Prešov