Obchodný názov B. O. S. Slovakia, a. s.
Adresa sídla Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO 35810807
Spisová značka 2R/4/2013
Kancelária Prešov
Ustanovenie správcu 17.2.2014