Obchodný názov - BOPAL, s.r.o.
Adresa sídla - Štefánikova 4882/8, 058 01 Poprad
IČO - 36557293
Spisová značka - 1K/12/2020
Kancelária - Prešov
Ustanovenie správcu - 3.5.2021