Obchodný názov 1. SENIOR CITY, a. s.
Adresa sídla Župné nám. 3, 81103 Bratislava
IČO 45629943
Spisová značka 8K/7/2019
Kancelária Bratislava
Ustanovenie správcu 01.07.2021