Obchodný názov ALABO s.r.o.
Adresa sídla Gorkého 10 811 01 Bratislava
IČO 48207098
Spisová značka 33K/18/2021
Kancelária Bratislava
Ustanovenie správcu 27.07.2021