Obchodný názov AHP PLUS, s.r.o.
Adresa sídla Robotnícka 841/20, 039 01Turčianske Teplice
IČO 36 406 902
Spisová značka 3K/21/2021
Kancelária Žilina
Ustanovenie správcu 28.09.2021