Obchodný názov Ing. Mgr. Zuzana Blaha
Adresa sídla Petzvalova 33, 010 15 Žilina
Spisová značka 2K/28/2014
Kancelária Žilina
Ustanovenie správcu 15.11.2014