Obchodný názov CJN spol. s r. o.
Adresa sídla Drotárska cesta 92, 811 02 Bratislava
IČO 31407269
Spisová značka 8K/11/2019
Kancelária Bratislava
Ustanovenie správcu 02. 04. 2019