Obchodný názov AGROKOMPLEX, s. r. o.
Adresa sídla Suchý járok, 066 19 Humenné
IČO 36487040
Spisová značka 4R/3/2017
Kancelária Prešov
Ustanovenie správcu 13.01.2018