Obchodný názov Dareq s. r. o.
Adresa sídla Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO 47635177
Spisová značka 4K/63/2014
Kancelária Bratislava
Ustanovenie správcu 16.10.2015