Obchodný názov Daniela Kosnáčová
Adresa sídla Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava
Spisová značka 8K/4/2015
Kancelária Bratislava
Ustanovenie správcu 18.03.2015