Obchodný názov DaK - stav, s. r. o.
Adresa sídla Jána Kostru 6348/49, 080 06 Ľubotice
IČO 36484342
Spisová značka 2K/6/2019
Kancelária Prešov
Ustanovenie správcu 31.7.2019