Obchodný názov Cestné a stavebné mechanizmy Tisovec a. s.
Adresa sídla Karagujevská 12, 01 01 Žilina
IČO 31561888
Spisová značka 8K/9/2017
Kancelária Bratislava
Ustanovenie správcu 03.01.2018