Obchodný názov Bitúnok Čadca, s.r.o.
Adresa sídla A. Hlinku 916 , 02201 Čadca
IČO 50369245
Spisová značka 1K/8/2019
Kancelária Žilina
Ustanovenie správcu 26.11.2019