Obchodný názov B.I.B., spol. s r.o.
Adresa sídla ul. A. Kmeťa 3, 010 01 Žilina
IČO 31605303
Spisová značka 9K/8/2019
Kancelária Žilina
Ustanovenie správcu 04.10.2019