Obchodný názov Avenis, s.r.o.
Adresa sídla B. Němcovej 1057/8, 811 04 Bratislava
IČO 35855894
Spisová značka 8K/7/2013
Kancelária Bratislava
Ustanovenie správcu 04.11.2020