Obchodný názov Amera Slovakia Kremnica s. r. o.
Adresa sídla Špitálska 10, 811 08 Bratislava
IČO 36640069
Spisová značka 2K/45/2014
Kancelária Bratislava
Ustanovenie správcu 19.01.2015