Obchodný názov AMBARELLA, s. r. o.
Adresa sídla Kláštorská 387/132, 949 01 Nitra
IČO 44486219
Spisová značka 32K/45/2016
Kancelária Bratislava
Ustanovenie správcu 19.7.2017