ALFA Development, s. r. o.
Obchodný názov Alfa Development, s. r. o.
Adresa sídla Údernícka 11, 85101 Bratislava
IČO 35968753
Spisová značka 4K/47/2015
Kancelária Bratislava
Ustanovenie správcu 25.3.2016