Obchodný názov A-P Stav, s. r. o.
Adresa sídla Bratislavská 1741, 931 01 Šamorín
IČO 36239801
Spisová značka 25K/15/2015
Kancelária Bratislava