Obchodný názov Peter Briestenský
Adresa sídla Pšurnovická 1283/78, 014 01 Bytča
Spisová značka 3K/5/2014
Kancelária Žilina
Ustanovenie správcu 22.04.2015