Obchodný názov Jozef Bitala
Spisová značka 5K/22/2016
Kancelária Žilina
Ustanovenie správcu 12.01.2017