Obchodný názov J - PLASTIK, s. r. o., v konkurze
Adresa sídla Štefánikova 3499, 085 01 Bardejov
IČO 44623577
Spisová značka 5R/2/2018
Kancelária Prešov
Ustanovenie správcu 27.03.2019