Obchodný názov BTG HOLDING s. r. o.
Adresa sídla Ľubochnianska 9, 831 04 Bratislava
IČO 35759089
Spisová značka 6R/2/2017
Kancelária Bratislava
Ustanovenie správcu 09.12.2017