Obchodný názov BEMACO SK, a. s.
Adresa sídla Radlinského 13, 080 01 Prešov
IČO 47 021 322
Spisová značka 1R/2/2022
Kancelária Prešov