Obchodný názov BAMEG, s. r. o.
Adresa sídla Južná trieda 82, 040 01 Košice
IČO 44460546
Spisová značka 32K/9/2019
Kancelária Košice
Ustanovenie správcu 21.8.2019