Obchodný názov ALTAJA s. r. o. "v konkurze"
Adresa sídla Hlavná 14, 927 01 Šaľa
IČO 44523823
Spisová značka 26K/24/2019
Kancelária Bratislava