Obchodný názov AGS spol. s r.o. v reštrukturalizácii
Adresa sídla Priemyselná 14, 971 01 Prievidza
IČO 31618375
Spisová značka 38R/4/2019
Kancelária Trenčín